Imera – Alla ska ha en bra dag

Boende

Lösningar för boende enligt LSS

Läs mer

Daglig verksamhet

Flera typer av daglig verksamhet

Läs mer

Personlig assistans

Erbjudande för personlig assistans

Läs mer

Metodik

Imeras grundläggande strävan är att så långt möjligt tillämpa principer i TBA (tillämpad beteende Analys) med fokus på PBS (Positive Behaviour Support).

Läs mer

Kvalitetsarbete

Utöver att följa alla myndighetskrav är utbildning, erfarenhet och kontinuitet ledstjärnor. Många av våra medarbetare har mer än 20 års erfarenhet av Imeras målgrupp och personalomsättningen är i princip noll. Vi kan med glädje konstatera att närstående och uppdragsgivare ofta är mycket nöjda med den insats och utveckling det medför för brukare.

Läs mer

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om allt möjligt

Kontakta oss