Personlig assistans

Imera bedriver i dagsläget assistans för enbart två brukare, och har inte ambitioner att bli mycket större än så.

Fokus är personkrets 1 enligt LSS med omfattande behov av stöd.