Om oss

Imera bedriver verksamhet enligt LSS i Uppsala län.

Imeras affärsidé är att i liten skala och för vår målgrupp leverera insatser enligt LSS bättre än andra privata och offentliga aktörer.

Målgruppen är personer med funktionsnedsättning (personkrets 1 LSS) med omfattande utvecklings-behov. Vår definition av omfattande utvecklingsbehov är att valmöjligheter, inflytande och självständighet i livet ofta har begränsats av brister i den psykopedagogiska miljön, kanske också kombinerat med psykisk funktionsnedsättning som psykotiska inslag.

Personer med omfattande utvecklingsbehov behöver en etiskt högt stående samt metodiskt professionell organisation. För oss betyder det att få, mogna och kunnig personal skapar starka relationer, ger maximal kontinuitet och en positiv lärande miljö där människor trivs och kan växa i sin egen takt.

Imera har tillstånd och bedriver daglig verksamhet sedan april år 2000. Vi öppnade LSS-boende i Rasbo Vallby 2019 och har tillstånd att bedriva personlig assistans vilket vi gör för några få personer. Ambitionen är dock att vara och förbli ett litet bolag. Vår övertygelse är att den lilla organisationen befrämjar långsiktigt hållbara resultat genom kontinuitet, flexibilitet och ömsesidigt starka relationer mellan personal och brukare.

Relaterat innehåll