Daglig verksamhet

Imera erbjuder flera typer av daglig verksamhet.

Lantgård

I Rasbokil utanför Uppsala är arbetsuppgifter främst skötsel av hästar, kaniner och höns samt allt förekommande arbete runt omkring som trädgårdsskötsel o dyl.

Monteringsarbete

Arbetet beror på marknadens möjligheter att förse Imera med meningsfulla uppgifter, idag monteras hopprep som går vidare till hela Europa. Även hämtning av material samt att lämna färdiga produkter till fabrik ingår.

Arbete på externa företag

Genom bra kontaktnät bland lokala företagare kan ”praktikplatser” anordnas. Som bra exempel kan ICA, tryckeri, fastighetsskötsel, externt städuppdrag, direktreklam samt Munkplast i Uppsala nämnas. Personal från Imera medverkar på olika sätt beroende på respektive arbetstagares behov.

Mobil grupp

Den mobila gruppen utför olika uppgifter både för företaget och externa företag ute i samhället. Det ger också möjlighet till kvalificerad social träning under strukturerade former.

Imeras yttersta strävan är att arbetstagare ska få erfarenhet av och nå någon form av anställning på normal arbetsmarknad: Genom flera verksamheter och kontakt med lokala företag för praktikarbete stöds den ambitionen.