Boende

LSS i Rasbo Vallby och Jälla, Uppsala

Imera driver sedan maj 2019 bostad med särskild service enligt LSS i Rasbo/Vallby, ca 15 km öster om Uppsala centrum.

Från och med ca september 2021 startas också vår nya enhet; bostad med särskild service enligt LSS i Jälla, ca 3 km öster om Uppsala centrum.

Enheterna består av sex nyproducerade, ljusa och stora lägenheter med personal som har mycket lång erfarenhet.

Målgrupp är personer med funktionsnedsättning enligt personkrets 1 LSS, dvs med utvecklingsstörning och/eller autism, som har mer omfattande behov av professionellt bemötande och kontinuitet.