Image description

Systematiskt kvalitetsarbete


I imeras systematiska kvalitetsarbete ingår att:

•    Hantera avvikelser (Lex Sarah)
•    Utarbeta och följa upp genomförandeplaner
•    Hantera synpunkter och klagomål
•    Hantera övriga avvikelser och förbättringsförslag
•    Egenkontroll
•    Årlig klient- och personalenkät
•    Strukturerade månadssamtal med klient
•    Strukturerade enhetsmöten med klienter
•    Strukturerade personalmöten /metodvägledningsmöten
•    Årlig sammanställning av kvalitetsarbetet för prioritering och åtgärdsplan

Bildbeskrivning